Organi društva

Organi društva su : Glavna skupština, Nadzorni odbor i Uprava.
 
Glavna skupština Društva sastaje se najmanje jednom na godinu (redovna glavna
skupština), a saziva se po isteku poslovne godine uz uvažavanje rokova predviđenih
propisima za donošenje godišnjih obračuna. Glavnu skupštinu saziva Uprava, čime se
ne dira pravo ostalih osoba koje su po zakonu i Statutu ovlaštene sazvati Glavnu
skupštinu.
 
Nadzorni odbor Društva sastavljen je od pet (5) članova, od kojih četiri člana bira
Glavna skupština Društva, a jednog imenuju radnici sve u skadu s odredbama Zakona
o radu. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine.
 
Članovi Nadzornog odbora Društva su:
 
Čedomir Salević, predsednik NO
Duško Milovanović, zamjenik predsjednika NO
Ljiljana Cvjetović, član
Juro Perković, član
Vedran Kirasić, član
 
Uprava Društva vodi poslovanje Društva. U sklopu vođenja poslovanja, Uprava
Društva dužna je, u skladu sa zakonom i Statutom utvrđivati poslovnu politiku
Društva. Upravu čini jedan član - direktor, koji zastupa društvo samostalno i
pojedinačno. Direktora društva imenuje Nadzorni odbor na mandatno razdoblje
od četiri godine.
 
Od 01. rujna 2010. godine funkciju direktorice Rijeka prometa d.d. obnaša
Spomenka Mičetič dipl.oec.

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se