8. redovna sjednica Nadzornog odbora Rijeka prometa d.d. održana 24.5.2019. godine

8. redovna sjednica Nadzornog odbora Rijeka prometa d.d.

24.5.2019. godine

 

DNEVNI RED

1.     Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora održane dana 23. siječnja 2019. godine.

 

2.     Davanje suglasnosti na Izvješće o obavljenom godišnjem popisu imovine i obveza Društva na dan 31.12.2018. godine, u predloženom tekstu.

 

3.     Davanje suglasnosti na Izvješće o poslovanju Društva za 2018. godinu, u predloženom tekstu.

 

4.     Davanje suglasnosti na Izvješće Uprave o stanju Društva u 2018. godini, u predloženom tekstu.

 

5.     Davanje suglasnosti na Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Društva za 2018. godinu, u predloženom tekstu

 

6.     Davanje suglasnosti na Odluku Uprave Društva kojom se utvrđuju Financijski izvještaji Društva za 2018. godinu.

 

7.     Davanje suglasnosti na Prijedlog odluke Uprave Društva o upotrebi dobiti za 2018. godinu.

 

8.     Razmatranje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini, u predloženom tekstu.

 

9.     Prijedlog odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu.

 

10. Pisani odgovori na pitanja Nadzornog odbora postavljena na 7. sjednici dana 23.1.2019. godine. 

 

Nadzorni odbor jednoglasno je donio slijedeće odluke:

Ad. 1.    Usvaja se zapisnik sa 7. sjednice Nadzornog odbora održane dana 23. siječnja 2019. godine.

Ad. 2.    Daje se suglasnost na Izvješće o obavljenom godišnjem popisu imovine i obveza Društva  na dan 31.12.2018. godine, u predloženom tekstu.

Ad. 3.    Daje se suglasnost na Izvješće o poslovanju RIJEKA PROMETA d.d. za razdoblje od 1.1.-31.12.2018. godine, u predloženom  tekstu.

Ad. 4.    Daje se suglasnost na Izvješće Uprave o stanju Društva u 2018. godini, u predloženom  tekstu.

Ad. 5.    Daje se suglasnost na Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Društva za 2018. godinu, u predloženom tekstu.

Ad. 6.    Daje se suglasnost na odluku Uprave Društva broj 115/19 od 14. svibnja 2019. godine kojom su utvrđeni Financijski izvještaji Društva za 2018. godinu, kako slijedi: Bilanca s aktivom / pasivom u iznosu od 145.133.340,28 kn. Račun dobiti i gubitka s ostvarenom dobiti  nakon oporezivanja u iznosu od 318.892,36 kn

Ad. 7.    Daje se suglasnost na Prijedlog odluke Uprave Društva broj 116/19 od 14. svibnja 2019. godine kojom se predlaže da se dobit Društva u iznosu od 318.892,36 kn rasporedi kako slijedi: A/  u zakonske rezerve iznos od 15.944,62 kn. B/  u zadržanu dobit iznos od 302.947,74 kn. Ova Odluka kao i Prijedlog odluke iz točke 1. ove Odluke, dostavljaju se na razmatranje i odlučivanje Glavnoj skupštini Duštva.

Ad. 8.    Utvrđuje se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018 godini, u predloženom tekstu. Izvješće iz točke 1. ove Odluke, upućuje se Glavnoj skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Ad. 9.    Za revizora Društva za 2018. godinu imenuje se revizorsko društvo  IRIS nova d.o.o. Rijeka, F. la Guardia 13. Ovaj Prijedlog odluke upućuje se Glavnoj skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Ad. 10. Prima se na znanje popis lokacija betonskih graničnika (gljiva) u Gradu Rijeci. Prima se na znanje obrazloženje vezano za mogućnost skraćivanja faze zelenog svjetla na semaforima za pješake koji prelaze Krešimirovu ulicu na raskrižju Krešimirova - Nikole Tesle.


Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se