Nalazite se u > Uprava > Uprava društva

Uprava općenito

Uprava općenito
Organi društva su Glavna skupština, Nadzorni odbor i Uprava.
Upravu čini jedan član
- direktor, koji zastupa društvo samostalno i pojedinačno.

Direktora društva imenuje Nadzorni odbor.

 
 
 

Spomenka Mičetić, dipl. oec. direktoricaSukladno novoj organizacijskoj shemi od 1. lipnja 2015. godine RIJEKA PROMET d.d. posluje kroz dvije službe:

Služba PROMETA
Služba ODRŽAVANJA PROMETNICA

 
Pod direktnom ingerencijom Uprave su pored službi, Ured uprave i Zajednički poslovi.
 
 
Direktorica: Spomenka Mičetić, dipl.oec.
Adresa: Fiumara 13/I, 51000 Rijeka
tel: +385 (0)51 352 502, fax: +385 (0)51 352 550
E-mail: direktor@rijekapromet.hr