Nalazite se u > O nama > Osnovni podaci

Osnovni podaci o tvrtci


Puni naziv: RIJEKA PROMET dioničko društvo za promet

Skraćeni naziv: RIJEKA PROMET d.d.

Sjedište i adresa: Rijeka, Fiumara 13

Osnovna djelatnost: prometna

Pravni oblik: Dioničko društvo

Matični broj (MB): 1380150

Matični broj subjekta (MBS): 040129320

OIB 46811281375

Registarski sud: Trgovački sud u Rijeci

Temeljni kapital Društva: 10.777.140,00 kn
 
Ukupan broj izdanih dionica: 179.619

Nominalna vrijednost dionice: 60,00 kn
 
Uprava: Spomenka Mičetić, direktorica

Predsjednik Nadzornog odbora: Čedomir Salević
 
BANKA
IBAN
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. HR6424020061100382202
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. HR1423400091110256254
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. HR7424840081101410931
HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. HR0625000091101351435
ZAGREBAČKA BANKA d.d. HR5123600001102312593