Odluka o sazivu Glavne skupštine 15.5.2015. godine

Na temelju članka 277. stavka 2., 6. i 9. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13) i članka 20. Statuta RIJEKA PROMET dioničkog društva za promet (u nastavku teksta: Društvo), Uprava Društva dana 6. svibnja  2015. god., donijela je slijedeću

ODLUKU O SAZIVU GLAVNE SKUPŠTINE

 RIJEKA PROMET dioničkog društva za promet, Rijeka, Fiumara br. 13, za dan 13. svibnja 2015. god. (SRIJEDA) u 14,00 sati, u sjedištu Društva u Rijeci, Fiumara 13/I kat, u uredu Uprave.

 

Za  Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći

 

I.   Dnevni  red:

 

1.  Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj skupštini,

2.  Prihvaćanje Izvješća Uprave o stanju Društva u 2014. god., u predloženom

     tekstu,

3.  Prihvaćanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova

     Društva u 2014.god., u predloženom tekstu,

4.  Prihvaćanje Financijskih izvještaja Društva za 2014. god.,

5.  Odluka o upotrebi dobiti Društva za 2014.god.,

6.  Odluka o davanju razrješnice Upravi-direktorici Društva za 2014. god.,

7.  Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2014. god.,

8.  Odluka o imenovanju revizora Društva za 2015.god.

 

II. Prijedlozi Odluka

 

Uprava i Nadzorni odbor zajedno predlažu da Glavna skupština donese odluke pod točkama Ad2, Ad3, Ad4, Ad5, Ad6 i Ad7, a Nadzorni odbor samostalno predlaže da Glavna skupština donese odluku pod točkom Ad 8 dnevnog reda, kako slijedi:              

 

AD 2)   Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2014. god., u predloženom

             tekstu.

AD 3)   Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova

             Društva u 2014. god., u predloženom tekstu.

Ad 4)    Prihvaćaju se Financijski izvještaji Društva za 2014. godinu, kako slijedi:

           

aktiva

    231.552.462,49kn

pasiva

    231.552.462,49kn

dobit

       1.063.884,85Kn

 

Ad 5)    Dobit Društva u iznosu od  1.063.884,85 kn, raspoređuje se na zakonske rezerve

             u iznosu od 53.194,24 kn i zadržanu dobit u iznosu od 1.010.690,61 kn.

Ad 6)   Daje se razrješnica Upravi – direktorici  Društva za 2014. god.

Ad 7)   Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2014.god.

Ad 8)   Za revizora Društva za 2015. god., imenuje se IRIS NOVA d.o.o Rijeka, Fiorella La

            Guardia br. 13, s kojim će se sklopiti Ugovor o obavljanju poslova revizije u Društvu.

III. Upute za sudjelovanje i korištenje pravom glasa

 

Na Glavnoj skupštini Društva ima pravo sudjelovati dioničar na čije ime glasi račun dionica kod Središnjeg klirinško depozitarnog društva d.d. i koji je Društvu pisanim putem prijavio namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini. Prijava se obavlja u sjedištu Društva, Fiumara br. 13/I, 51 000 Rijeka, prvi kat, radnim danom od 7,30 sati do 15,00 sati ili poštom na adresu sjedišta Društva.

Dioničara na Glavnoj skupštini može zastupati i punomoćnik kojem je dioničar izdao punomoć u pisanom obliku. Potpis na punomoći mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika, a ista mora biti dostavljena u Društvo najkasnije prije početka održavanja Glavne skupštine.

Dioničar sam snosi troškove koji mu nastaju zbog sudjelovanja na sjednici Glavne skupštine.

Ako na Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisanog člankom 22. stavak 2. Statuta Društva, predsjedavajući Glavne skupštine će odgoditi sjednicu, a nova sjednica s istim dnevnim redom održat će se 20 svibnja 2014. god. (SRIJEDA) u 14,00 sati.

                                                              

Direktorica                                                                                                     

Spomenka Mičetić, dipl.oec.

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se