Nalazite se u > Novosti

Obavijest o slobodnim prostorima za zakup


Rijeka promet d.d. vlasnik je zgrade na adresi Rijeka, Miroslava Krleže 4 (Martinkovac) u kojoj postoje samostalni poslovni prostori.

Rijeka promet d.d. ima namjeru dati poslovne prostore u zakup, pod slijedećim uvjetima:

 

Redni
broj
Lokacija
Djelatnost
(namjena prostora)
Površina
(m2)
Mjesečna početna
zakupnina (Eur/m2 bez PDV-a)
Predujam
(u kunama)
1prizemljeuredska13,105,52.000,00
2prizemljeuredska12,705,51.940,00
3prizemljeuredska12,605,51.925,00
4prizemljeuredska12,605,51.925,00

 

Zakup se nudi na pet godina. Svi poslovni prostori posjeduju energetski razred. Pozivaju se svi zainteresirani za zakup da se jave sa pismom namjere Upravi Društva Rijeka promet d.d., na e-mail: direktor@rijekapromet.hr ili putem pošte, na adresu sjedišta Rijeka prometa d.d., Rijeka, Fiumara 13. Nakon primitka pisma namjere, Rijeka promet d.d. objavit će javni natječaj kako bi se zaintersirani natjecatelji mogli javiti te sa istima skopili ugovori.