Nalazite se u > Novosti

Natječaj za prodaju osobnog vozila Renault Clio

Na temelju Odluke Uprave Rijeka prometa d.d. Rijeka, Fiumara 13, od  2. lipnja 2017.g., objavljuje se slijedeći

NATJEČAJ ZA PRODAJU OSOBNOG VOZILA

Prodaje se osobni automobil u vlasništvu Rijeka prometa d.d.:

RENAULT CLIO 1.5 DCI, broj šasije: VF1BBR7CF32375341, god. proizvodnje 2005., registarskih oznaka RI 399 LT (dalje u tekstu: Renault Clio), registriran do 08. siječnja 2018. godine, sa prijeđenom kilometražom od 186 000 km.

Početna cijena za Renault Clio  iznosi 6.000,00 kuna sa PDV-om.

 

Kupac osobni automobil preuzima u viđenom stanju na dan zaključenja kupoprodajnog ugovora, po uplati cjelokupnog iznosa cijene osobnog automobila i odjave vozila policijskoj upravi. Sve eventualne troškove prijenosa vlasništva vozila snosi kupac.

Prodavatelj će kupcu ustupiti važeće police osiguranja. Prodavatelj će kupcu ustupiti registarske pločice pod uvjetom da je isto dozvoljenom pozitivnim propisima RH.

Nakon predaje vozila kupcu, prodavatelj ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke prodane stvari, te se sve naknadne reklamacije upućene prodavatelju neće uvažiti.

Renault Clio se može razgledati od 7.06.2017.g. do 19.06.2017 g. (izuzev subote i nedjelje), u vremenu od 8,00 sati do 14,00 sati,  uz prethodnu najavu na mob. 099 577 1973 (gosp. Igor Ausilio) na javnom parkiralištu "Delta” u Rijeci.

 

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kuvertama sa naznakom: NE OTVARATI – PRIJAVA NA NATJEČAJ za prodaju automobila. Pisane ponude treba predati do  20.06.2017. god., u sjedište RIJEKA PROMETA d.d., na adresi Fiumara br. 13/I.  Ponude upućene poštom i zaprimljene nakon 12,00 sati istog dana, neće se razmatrati.

Otvaranje ponuda održati će se 21.06.2017. u 9,00 sati, u sjedištu Rijeka prometa d.d., i neće biti javno. Ponude koje ne sadrže sve naznačeno neće se razmatrati. Najpovoljnija ponuda je ona koja ispunjava uvjete vezano uz natječaj, i ima najveću cijenu. Rijeka promet d.d. zadržava pravo na poništenje ovog natječaja u slučaju da  najpovoljnija ponuda nije ekonomski prihvatljiva, o čemu će Uprava Društva donijeti posebnu odluku.

Odluka Uprave Društva o izboru kupca, objavit će se na oglasnoj ploči u sjedištu Društva na adresi Fiumara br. 13/I, dana 21.06.2017. g. u 12,00 sati, a dan isticanja Odluke o izboru kupca na oglasnoj ploči smatra se danom uručenja te odluke svim natjecateljima.

Konačna Odluka o izboru kupca objavit će se dana 26.06.2017.g., u 12,00h, na oglasnoj ploči u sjedištu Društva.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije do 30.06. 2017.g. sklopiti Ugovor o kupoprodaji osobnog automobila.

 

Pisana ponuda mora sadržavati:

  1. Ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište te OIB i JMBG, naziv i sjedište obrta /za fizičku osobu/, odnosno tvrtke sa adresom sjedišta  te OIB i MB /za pravnu osobu/,  naziv banke i broj računa radi povrata  jamčevine (za fizičku i pravnu osobu), te  visina ponuđene cijene.
  2. Dokaz o uplati predujma, u iznosu od 1.000,00 kuna u korist računa RIJEKA PROMET d.d. HR6424020061100382202, koji se vodi kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka, sa svrhom uplate "jamčevina za automobil" i to zaključno s danom  19.06.2017. g.

Ukoliko najpovoljniji natjecatelj ne postupi sukladno uvjetima iz ovog natječaja, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora o kupoprodaji, te će se natječaj za predmetno vozilo ponoviti, a uplaćenI predujam se neće vratiti. Na ponovljeni natječaj nema se pravo javiti natjecatelj koji je već bio utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj za vozilo koje je predmet natječaja, ali nije sklopio ugovor o kupoprodaji ili je ugovor sklopio i isti otkazao.

Predujam koji su položili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene, vraća se u roku od osam dana od dana  donošenja konačne Odluke o izboru kupca.

Položeni predujam izabranog kupca, u iznosu od 1.000,00 kuna, zadržava prodavatelj, a prilikom isplate, cijena vozila umanjit će se za iznos predujma.