Nabava ispod zakonskog praga

Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna.

 

Objave su dostupne na poveznici:

http://www.poslovni-sustavi.hr/kategorija/bagatelna-nabava/rijekapromet-bn/

 
Nabava ispod zakonskog praga, na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, provodi se prema  Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova.