Nalazite se u > O nama > Kontakt

Kontakt


RIJEKA PROMET d.d.
Adresa: Fiumara 13, Rijeka
Matični broj: 1380150
Broj žiro računa: 2402006-1100382202
kod Erste & Steiermärkische bank d.d.

UPRAVA, Fiumara 13/I
Telefon: 051 / 352 555
Telefaks: 051 / 352 550
E-mail: direktor@rijekapromet.hr
 
SLUŽBA PROMETA, Fiumara 13/II
Telefon: 051 / 352 500
Telefaks: 051 / 352 550
E-mail: frka@rijekapromet.hr

 
SLUŽBA ODRŽAVANJA PROMETNICA, Fiumara 13/I
Telefon: 051 / 352 555
Telefaks: 051 / 352 550
E-mail: elio.biasiol@rijekapromet.hr
 
ZAJEDNIČKI POSLOVI, Fiumara 13/I
Telefon: 051 / 352 555 
Telefaks: 051 / 352 550
E-mail: romeo.jakovcic@rijekapromet.hr