Nalazite se u > Kategorizacija cesta

Kategorizacija cesta

Sukladno odredbama važećeg Zakona o cestama  (NN 84N11NN 22N13NN 54N13NN 148N13NN 92N14), prometnice u Gradu Rijeci razvrstane su u tri kategorije: autoceste, državne ceste i nerazvrstane ceste.

 

Autoceste na području Rijeke obuhvaćaju dva glavna cestovna pravca: A6 (od čvora Orehovica prema čvoru Čavle) i A7 (između čvorova Sv. Kuzam i Diračje) koji je na širem riječkom području ustrojen kao zona van sustava naplate pod nazivom Riječka obilaznica. Upravljanje i održavanje autocesta na području Rijeke u nadležnosti je tvrtke HAC-ONC d.o.o.

 

Državne ceste obuhvaćaju najvažnije i najprometnije cestovne pravce unutar gradskog područja, a kategoriziraju se oznakama (u gradu Rijeci postoje četiri pravca državnih cesta: D3, D8, D304, D403 i D404). Upravljanje i održavanje državnih cesta u gradu Rijeci u nadležnosti je Hrvatskih cesta d.o.o. – Ispostava Rijeka (Nikole Tesle 9NIX).

 

Nerazvrstane ceste obuhvaćaju sve preostale gradske prometnice namijenjene javnom prometu vozila, a njihova kategorizacija vrši se prema ulicama. Nerazvrstanim cestama upravlja Grad Rijeka, a njihovo održavanje Odlukom o prometu Grada Rijeke povjereno je Rijekaprometu d.d.  Sukladno odredbama Zakona o cestama ("Narodne novine", broj 84N11) i Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste ("Narodne novine" broj 44N12) početkom 2013. godine Grad Rijeka preuzeo je od Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije na upravljanje i održavanje sve županijske i lokalne ceste na području grada Rijeke (ukupno 64,18 km).

U sklopu svoje djelatnosti Rijeka promet vrši građevinsko održavanje kolnika, nogostupa (uključujući i nogostupe uz državne ceste), stubišta i ostalih javno-prometnih površina, prometnih objekata, opreme te vertikalne i horizontalne signalizacije.

Temeljem ugovora Grad Rijeka-Hrvatske ceste, Rijeka promet je zadužen i za nadzor i regulaciju prometa (putem Gradskog prometnog centra) te za održavanje svjetlosne prometne signalizacije na državnim i nerazvrstanim cestama.  

 

Kategorizacija cesta - grafički prikaz

 

Popis DRŽAVNIH CESTA

 

Popis NERAZVRSTANIH CESTA