Javna nabava objavljena u EOJN

Objave u Narodnim novinama o natječajima Rijeka prometa d.d. možete
pogledati na web stranici
Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske

U polje Naručitelj upišite: Rijeka promet, kako biste dobili popis svih
objavljenih natječaja