Imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka

Temeljem čl.18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka (N.N. br.130/11) i Pravilnika o zaštiti osobnih podataka voditelja zbirki osobnih podataka Rijeka promet d.d. Rijeka od 27.3.2013. godine, Uprava Društva dana 9.4.2013. godine donijela je Odluku br.175/13 o imenovanju Službenika za zaštitu osobnih podataka.