GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA održana dana 29.6.2018. godine

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA

održana dana 29.6.2018. godine

 

RIJEKA PROMET dioničko društvo za promet, Rijeka, Fiumara br. 13, dana 29. lipnja  2018. godine (petak) u 11,00 sati, u sjedištu jedinog dioničara Grada Rijeke, Rijeka, Korzo 16, održalo je sjednicu Glavne skupštine sa dnevnim redom kako slijedi:

 

I.   Dnevni  red:

1.   Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika odnosno zastupljenih dioničara na Glavnoj skupštini,

2.   Prihvaćanje Izvješća Uprave o stanju Društva u 2017. godini,

3.   Prihvaćanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini,

4.   Prihvaćanje Financijskih izvještaja Društva za 2017. godinu,

5.   Odluka o upotrebi dobiti Društva za 2017. godinu,

6.   Odluka o davanju razrješnice Upravi - direktorici Društva za 2017. godinu,

7.   Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2017 godinu.

8.   Odluka o imenovanju revizora Društva za 2018.god.

9.   Donošenje Odluke o utvrđivanju bruto plaće direktorice te pravima i obvezama u svezi uporabe službenog automobila.

 

 

II.  Glavna skupština jednoglasno je donijela slijedeće odluke:

 

AD 2)   Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2017. god., u predloženom

             tekstu.

AD 3)   Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova

             Društva u 2017. god., u predloženom tekstu.

Ad 4)    Prihvaćaju se Financijski izvještaji Društva za 2017. godinu, kako slijedi:

aktiva

 153.586.041,60   kn

pasiva

  153.586.041,60  kn

dobit

          63. 855,74  kn

Ad 5)   Dobit Društva za 2017.god.,u iznosu od  63.855,74 kn, raspoređuje se na

            zakonske rezerve u iznosu od 3.192,79  kn i zadržanu dobit u iznosu od   

            60.662,95 kn.

Ad 6)   Daje se razrješnica Upravi – direktorici  Društva za 2017. god.

Ad 7)   Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2017.god.

Ad 8)   Za revizora Društva za 2018. god., imenuje se IRIS NOVA d.o.o Rijeka, Fiorella La

            Guardia br. 13, s kojim će se sklopiti Ugovor o obavljanju poslova revizije u Društvu.

Gradonačelnik Grada Rijeke predlaže izmjenu iznosa bruto plaće za direktoricu te detaljnog utvrđivanja prava i obveza direktorice u svezi uporabe službenog automobila, pa predlaže donošenje slijedeće odluke:

Ad 9)

1.   Utvrđuje se obveza sklapanja dodatka već sklopljenom Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama, između direktorice i Društva, u kojem će se utvrditi novi iznos bruto plaće direktorice, u suglasju sa dopisom Gradonačelnika Grada Rijeke  od 28. svibnja 2018.god.

2.   Direktorica ima pravo koristiti službeni automobil i izvan radnog vremena, osim za vrijeme korištenja godišnjeg odmora.

3.   Uporaba službenog automobila od strane direktorice izvan radnog vremena, sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak, smatra se plaćom u naravi na koju se obračunavaju i uplaćuju propisani porezi i doprinosi.

4.   Neto iznos plaće u naravi predstavlja 1% iznosa nabavne vrijednosti službenog automobila (s PDV-om) odnosno 20% iznosa mjesečne rate za operativni najam službenog automobila, koji iznosi su utvrđeni aktom Uprave Društva, uvećano za PDV, neovisno o opsegu korištenja službenog vozila odnosno o prijeđenom broju kilometara.

Za utvrđeni neto iznos mjesečne plaće u naravi, direktorici se umanjuje obračunata i isplaćena plaća u novcu.

5.   Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se počev od 01. srpnja 2018. godine.

Zadužuju se stručne službe da temeljem ove Odluke, sačine Dodatak važećem Ugovoru o pravima i obvezama, sklopljenim između direktorice i Društva.

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se