Način plaćanja usluge parkiranja Uslugu parkiranja na javnim parkiralištima kojima upravlja Rijeka promet možete platiti gotovinom ili korištenjem M-parking usluge putem svojih mobilnih tele ...
opširnije
Blagajna Na blagajni u sektoru Parkirališta, Riva Boduli 3/II možete kupiti povlaštenu pretplatnu kartu te platiti dnevnu parkirnu kartu ...
opširnije
Reklamacije Na nalog za plaćanje dnevne parkirne karte korisnik ima pravo podnijeti pisani prigovor u roku od 8 dana od dana izdavanja naloga, a za sve nejasnoće može se ...
opširnije